VESITYÖKORTTIKOULUTUS 17.12.2020Koulutus alkaa / päättyy

Koulutus alkaa: 17.12.2020 klo 08:00 ja päättyy 17.12.2020 klo 16:00

Ilmoittautuminen loppuu

15.12.2020

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi STM:n asetuksen (1351/2006) mukaisesti osaamistestissä vaadittavat osaamisalueet, joita ovat lainsäädännön tuntemus, veden hankinta, vedenkäsittely, vesijohtoverkostot, näytteenotto ja talousveden laadun valvonta. Oppikirjana käytetään VVY:n vuonna 2012 päivittämää Vesilaitostekniikka ja hygienia -opasta, joka jaetaan osallistujille.

Vesityökortti suoritetaan osallistumalla osaamistestaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän lopuksi. Testi suoritetaan joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestinä esim. työnkuvan mukaan. Testin hyväksytysti suorittaneet saavat Vesityökortin, joka on voimassa viisi vuotta. Jokaisen testattavan tulee todistaa henkilöllisyytensä testitilaisuudessa.    

Koulutuksen tavoite

Talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot veden hankinnasta, veden mikrobiologiasta ja kemiasta, talousveden puhdistustekniikasta, vesijohtoverkostojen hygieniasta, henkilökohtaisesta hygieniasta, talousveden käyttötarkkailusta ja talousveden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä.

Vesityökortin suorittamisella pyritään varmistamaan se, että kaikki talousveden parissa työskentelevät henkilöt, niin vesilaitoksen työntekijät kuin ulkopuolisen palvelun tarjoajat, ovat tietoisia veden laatuun vaikuttavista riskitekijöistä ja osaavat toiminnassaan minimoida riskejä.  

Koulutuksen kohderyhmä

Vesityökortti on lainsäädännön mukaan oltava kaikilla niillä vesihuoltoalan työntekijöillä, joiden toiminnalla voi olla vaikutusta talousveden laatuun. Koulutus soveltuu kaikille alan toimijoille vesihuoltolaitoksen henkilökunnasta aina urakoitsijoihin ja konsultteihin. 

Kouluttaja

Risto Ponto

Koulutuspaikka

Port Tower, 7. kerros koulutustila Utö/Tankar, Satamatie 330 KOKKOLA

Koulutuksen hinta

235 € (alv 0 %)/henkilö, sisältää materiaalin, tentin sekä tarjoilun tentin aikana (kahvi+pulla).

Maksuehdot

14 päivää netto koulutuksen jälkeen

Lisätietoja

Lisätestin hinta 50 €/henk. (alv 0%) (jos henkilö suorittaa samalla sekä laitos- että verkostokortin).
Uusintatestin tai pelkän testin hinta 80 €/henk. (alv 0%). Koulutus järjestetään jos ilmoittautuneita on minimissään 5.
Lisätietoja antaa
Jonas Sandlin
010 505 9543         

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset ennen koulutustilaisuutta ilmoituslomakkeella. www.kipservice.fi >Palvelut >koulutukset>(valitse kurssi)> ilmoittaudu koulutukseen Lisätietoja:  Jonas Sandlin 0105059543 koulutus@kipservice.fi    

Ilmoittautuminen loppuu

15.12.2020

Osallistujien määrä

Osallistujien määrä 0/20

Ilmoittaudu koulutukseen