Sähkötyöturvallisuus SFS6002 8 h 21.1.2020Koulutus alkaa / päättyy

Koulutus alkaa: 21.1.2020 klo 08:00 ja päättyy 21.1.2020 klo 16:00

Ilmoittautuminen loppuu

20.1.2020

Koulutuksen sisältö

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut. Koulutukseen (8h) sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan sähkötyöturvallisuuskortti, joka on voimassa 5 vuotta.

Koulutuksen tavoite

Kurssin käynyt tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Koulutuksen kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville ammattilaisille, kuten asentajille ja työnjohdolle. Se soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille sekä sähkösuunnittelijoille.

Kortin ei tarvitse olla voimassa osallistuaksesi kyseiselle kurssille.

Kouluttaja

Thomas Anderssén

Koulutuspaikka

Ravintola KIPPI, koulutustila Hiutale (Mikontie 11, Kokkola)

Koulutuksen hinta

240 € +alv 24 %

Maksuehdot

14 vrk koulutuksesta laskun mukaan

Lisätietoja

Jonas Sandlin 010 505 9543 koulutus@kipservice.fi 

Ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen määräaikaan mennessä osoitteesa www.kipservice.fi  

Ilmoittautuminen loppuu

20.1.2020

Osallistujien määrä

Osallistujien määrä 12/24