VESITYÖKORTTIKOULUTUS 1.11.2019Koulutus alkaa / päättyy

Koulutus alkaa: 1.11.2019 klo 08:00 ja päättyy 1.11.2019 klo 16:00

Ilmoittautuminen loppuu

31.10.2019

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi STM:n asetuksen (1351/2006) mukaisesti osaamistestissä vaadittavat osaamisalueet, joita ovat lainsäädännön tuntemus, veden hankinta, vedenkäsittely, vesijohtoverkostot, näytteenotto ja talousveden laadun valvonta. Oppikirjana käytetään VVY:n vuonna 2012 päivittämää Vesilaitostekniikka ja hygienia -opasta, joka jaetaan osallistujille.

Vesityökortti suoritetaan osallistumalla osaamistestaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän lopuksi. Testi suoritetaan joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestinä esim. työnkuvan mukaan. Testin hyväksytysti suorittaneet saavat Vesityökortin, joka on voimassa viisi vuotta. Jokaisen testattavan tulee todistaa henkilöllisyytensä testitilaisuudessa.    

Koulutuksen tavoite

Talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot veden hankinnasta, veden mikrobiologiasta ja kemiasta, talousveden puhdistustekniikasta, vesijohtoverkostojen hygieniasta, henkilökohtaisesta hygieniasta, talousveden käyttötarkkailusta ja talousveden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä.

Vesityökortin suorittamisella pyritään varmistamaan se, että kaikki talousveden parissa työskentelevät henkilöt, niin vesilaitoksen työntekijät kuin ulkopuolisen palvelun tarjoajat, ovat tietoisia veden laatuun vaikuttavista riskitekijöistä ja osaavat toiminnassaan minimoida riskejä.  

Koulutuksen kohderyhmä

Vesityökortti on lainsäädännön mukaan oltava kaikilla niillä vesihuoltoalan työntekijöillä, joiden toiminnalla voi olla vaikutusta talousveden laatuun. Koulutus soveltuu kaikille alan toimijoille vesihuoltolaitoksen henkilökunnasta aina urakoitsijoihin ja konsultteihin. 

Kouluttaja

Risto Ponto

Koulutuspaikka

Ravintola KIPPI, koulutustila Hiutale (Mikontie 11, Kokkola)

Koulutuksen hinta

235 € (alv 0 %)/henkilö, sisältää materiaalin, tentin sekä tarjoilun.

Maksuehdot

14 päivää netto koulutuksen jälkeen

Lisätietoja

Lisätestin hinta 50 €/henk. (alv 0%) (jos henkilö suorittaa samalla sekä laitos- että verkostokortin).
Uusintatestin tai pelkän testin hinta 80 €/henk. (alv 0%). Koulutus järjestetään jos ilmoittautuneita on minimissään 10.
Lisätietoja antaa
Jonas Sandlin
010 505 9543         

Ilmoittautuminen

   

Ilmoittautuminen loppuu

31.10.2019

Osallistujien määrä

Osallistujien määrä 14/24